Regeringen har inom ramen för Januariöverenskommelsen tillsatt en utredning som ska kika på förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan.

Idag är kommunerna huvudmän för skolorna, något som är omdiskuterat idag. Nu ska den särskilda utredaren Thomas Persson, i dag generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, ta fram ”ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap” för ”samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen”, berättar regeringen på sin hemsida. Utredningen ska vara klar 31 maj 2022.

Utredningsdirektiven
• ”föreslå hur staten kan ta över arbetsgivarskapet för lärare och skolledare och eventuellt övriga yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän”.

  • ”föreslå en finansieringsmodell där staten ansvarar för finansieringen av skolan”.
  • ”föreslå hur staten kan ta över ansvaret för ledning av utbildningen och den dagliga driften i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän”.
  • ”analysera konsekvenserna för bland annat det kommunala självstyret, möjligheter till anpassning utifrån lokala behov och förutsättningar samt möjligheter till ansvarsutkrävande”.