Paketet består av fyra delar:

* en proposition om tidigare ”kommunalt ställningstagande till vindkraft”.

* snabbutredning av en incitamentsmodell för kommuner och lokalsamhällen, ska vara klar 31 mars 2023. Utredare är Ulrika Liljeberg, C-kommunalråd i Leksand.

* kommittédirektiv som ska effektivisera regeringen som prövningsmyndighet, syftet är att snabba på etableringen av havsbaserad vindkraft, utredningen ska presenteras 13 juni 2023. Utredare är Eva Östman Johansson, kammarrättsråd.

* Havs- och vattenmyndigheten utreda frågan om konkurrerande vindkraftsparker till havs, för hur aktörer tilldelas ensamrätt i ”specifika” områden , utredningen ska vara klar 30 november 2022.

Regeringen via klimatminister Annika Strandhäll vill få till ”en renare, snyggare bättre process” för etablering av vindkraft. Utredningen om en incitamentsmodell ska ta sin utgångspunkt i dagens frivilliga överenskommelser och den modell med bygdemedel som i dag tillämpas inom vattenkraften, samt erfarenheter från andra länder, främst i Norden och Tyskland berättar Annika Strandhäll.

– För lokalsamhällen handlar det om att de som upplever att ett vindkraftverk påtagligt påverkar deras livsmiljö måste få uppleva att de ser positiva effekter i sin omgivning. Det kan handla om en idrottsplats eller en utbyggd samlingslokal, säger Annika Strandhäll, på den presskonferens där vindkraftspaketet presenteras.

Annika Strandhäll flaggar också för att regeringen kommer att göra vad som krävs för säkra utbyggnaden av vindkraften tills utredningen och reformer är på plats.

– Vi ser över olika möjligheter att förebygga en situation där kommuner tillsvidare eller i väntan på utredningen avvaktar med vindkraftsetableringar.

Dock kommer kommunerna att behålla sin vetorätt.