På nyhetstorra söndagen går regeringen ut med att 50 miljoner kronor ska läggas på Nattåg till till övriga Europa.

Anslaget är ett resultat av förhandlingarna om Vårändringsbudgeten mellan Centerpartiet och Liberalerna och regeringen.

Anslaget om 50 miljoner kronor får ”användas för utgifter för av staten upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder” samt för ”utgifter för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för förvaltningsutgifter som är direkt hänförliga till sådana avtal”.