Regeringen ska hålla en pressträff med anledning av drivmedelsbolaget Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil.

Preem vill bygga ut raffinaderiet för att kunna omvandla 2,5 miljoner ton tjockolja till bensin och diesel med lägre svavelhalt för runt 15 miljarder kronor. Utsläppen av växthusgaser, skulle öka från 1,7 miljoner ton till 3,4 ton per år.

Planerna har kritiserats av bland annat Naturskyddsföreningen men den 9 november 2018 gav Mark- och miljödomstolen Preem AB tillstånd att bygga ut.

Den 17 juni, fattade Mark- och miljööverdomstolen beslut om att fallet ska tas upp till prövning.

Klockan 11.30 håller klimatminister Isabella Lövin (mp) en pressträff om regeringens beslut.

Frågan är vilket svar en miljöpartist kan tänkas leverera?