Regeringen skrotar Toijer-utredningen och ställer sig i stället bakom förslagen från Svenskt Näringslivs PTKs förslag om ändrad arbetsrätt. Nu vill LO vara med och ”påverka” förslaget.

”Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en förändring av anställningsskydd och omställning ska ske utifrån parternas överenskommelse, i stället för den så kallade Toijer-utredningen”, skriver statsminister Stefan Löfven (s) på Facebook.

Många fackförbund är snabbt ute och hyllar beslutet att skrota utredningens förslag.

”Det är en seger att vi lyckats få bort den så kallade Las-utredningen från bordet. De förslagen skulle drastiskt ha försämrat anställningstryggheten för både LO-förbundens medlemmar och andra anställda på arbetsmarknaden”, kommenterar LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Samtidigt har LO sagt nej till den överenskommelse som träffades mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

”LO accepterar inte att 1,4 miljoner medlemmars behov av ökad trygghet på jobbet rundas i regeringens fortsatta arbete för en ny lagstiftning”, skriver LO.

Men LO kommer ändå att försöka påverka PTKs och Svenskt Näringslivs förslag, som alltså regeringen har sagt ja till.

”Självklart ska LO påverka detta arbete. Vi ska bland annat se till så att missbruket av de otrygga anställningarna begränsas mer än det som nu finns med i överenskommelsen. Nu är det faktiskt dags att göra något bra för arbetarna i Sverige.Vi accepterar inget annat”, kommenterar Susanna Gideonsson.

LO-förbundet IF Metall skriver i sitt utskick att förbundet ”vill delta i samtal om hur lagstiftningen utformas”.

”Problemen med bristen på kompetensutveckling och otrygga anställningar behöver lösas. Och vi tänker fortsätta försvara våra medlemmars intressen. Vi vill inte att de viktiga frågorna om trygghet och omställning ska avgöras av andra”, kommenterar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Sju av LOs 14 medlemsförbund, Byggnads, Seko, Transport, Fastighets, Pappers, Elektrikerna och Målarna, säger sig vara ”djupt kritiska” till regeringens hantering av frågan.

”Det är med stor besvikelse som vi idag har tagit emot beskedet att den socialdemokratiskt ledda regeringen har valt att gå vidare med den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK har gällande Las och anställningstryggheten”, säger de sju förbundens förbundsordföranden i en gemensam kommentar.

De förkastar överenskommelsen som regeringen vill bygga vidare på:

”Vi menar att det inte finns någon partsgemensam överenskommelse att lägga till grund för det fortsatta Las-arbetet eftersom ett enigt LO har förkastat Svenskt Näringslivs förslag. Att nu helt utestänga en stor del av Sveriges löntagare från rätten till en trygg arbetsmarknad är helt förkastligt. Det är också så att Svenskt Näringslivs förslag i många delar är sämre än den så kallade Toijerutredningen”.