Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2016.
 
Det handlar om ett stöd för nybyggnation, som ska börja gälla från och med onsdagen och ska enligt ett pressmeddelande ”vara anpassat utifrån kostnadslägen i olika regioner”. Särskilt högt blir stödet för bostäder upp till 35 kvadratmeter men villkoras samtidigt med krav på ”energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt”.
 
Stödet beräknas kunna ges till ungefär 15 000 lägenheter per år.
 
Förutom investeringsstödet ingår också ytterligare 3,5 miljarder kronor i bostadspaketet till kommunerna för ökat bostadsbyggande och effektiviserad handläggning, energieffektivisering av miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av äldrebostäder.
 
Förslaget presenterades på en pressträff på onsdagsförmiddagen i stadsdelen Djurgårdsstaden av statsminister Stefan Löfven (s), finansminister Magdalena Andersson (s), miljöminister Åsa Romson (mp) och utbildningsminister Gustav Fridolin (mp).
 
Bostäderna beskrivs som en viktig del i regeringens jobbstrategi och bostadsbristen som ett av de största hindren för tillväxt.
 
– Det vi föreslår i dag är en investeringsstimulans, som är tänkt at gå till hyresrätter och studentbostäder till de kommuner där det i dag råder brist, säger Magdalena Andersson.
 
Stödet finansieras genom en förändring i rot-avdraget, som regeringen vill sänka från 50 till 30 procent.
 
– Vi flyttar resurser från ombyggnation till nybyggnation, säger Magdalena Andersson som också pekade ut andra områden som regeringen kan jobba med för att stärka bostadsbyggandet.
 
– Dels kan man göra det mer lönsamt att bygga, framförallt hyresrätter, dels sänka produktionskostnader och här pågår just nu en utredning om konkurrensen på byggmarknaden. Vi behöver också korta ledtiderna från idé till inflyttning. Här tillsatte regeringen en hel del utredningar som vi kommer kunna ta hand om och det genomfördes också en del idéer under förra regeringen. Det handlar också om att det ska finnas mark för att bygga på. Här behöver kommunerna planera mer mark som är tillgänglig för byggnation men något vi från staten kan göra är att investera mer i stadsnära infrastruktur och inventera vår egen mark för att se om vi på den vägen kan bidra till ett ökande bostadsbyggande.