Två myndigheter får av regeringen i uppgift att granska Svenska kraftnät som har hamnat i den politiska hetluften om el-försörjningen.

Utöver det avslöjade Dagens Nyheter år 2019 både misstänkt vänskapskorruption och säkerhetsbrister.
Elbristen, som framförallt är en het fråga i Sydsverige, beror till en del på att det saknas distribution mellan norra och södra Sverige och där spelar Svenska kraftnät en viktig roll.

Nu får Statskontoret en order, undertecknad inrikesminister Anders Ygeman (s), om att utföra en myndighetsanalys av Svenska kraftnät.

”Uppdraget ska särskilt belysa hur affärsverkets ekonomiska mål får genomslag i verksamheten”, heter det.

Statskontoret ska:

  • belysa och bedöma hur omsätter regeringens styrning och analysera hur Svenska kraftnät fullgör sitt uppdrag,
  • belysa och bedöma hur effektivt Svenska kraftnät använder sina resurser,
  • belysa och bedöma hur interna och externa faktorer påverkar Svenska kraftnäts möjligheter att fullgöra sitt uppdrag så effektivt som möjligt, samt
  • belysa frågeställningar som är särskilt viktiga för Svenska kraftnäts förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag framöver.

I sin granskning ska Statskontoret ”samverka med Ekonomistyrningsverket när det gäller frågor som rör de ekonomiska målen”.

Uppdraget ska redovisas till infrastrukturdepartementet senast 1 oktober 2021.