Det handlar om traineejobb och ett utbildningskontrakt som ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för unga mellan 20 och 24 år. Båda förslagen, som var vallöften från Socialdemokraterna, är delar av 90-dagarsgarantin.
 
Traineejobben är en anställning på halvtid i kombination med en ykresutbildning, där staten ska stå för upp till 85 procent av lönen och ska gälla yrken inom välfärdssektorn med ett handledarstöd på maximalt 2 200 kronor per månad. För traineejobb i andra sektorer med bristyrken ska lönesubventionen uppgå till 50 procent.
 
Förslaget, som ska gälla från 1 augusti, beräknas kosta 60 miljoner kronor år 2015. Därefter ökar utgifterna till 680 och 1 170 miljoner kronor för åren 2016 respektive 2017. Första året tror regeringen att traineejobben kommer att sysselsätta omkring 600 personer och för 2017 stiger siffran till 10 000.
 
Regeringen vill också lägga cirka 380 miljoner kronor i år på ett utbildningskontrakt som ska få unga arbetslösa att antingen påbörja eller gå tillbaka till sina studier med målet att fullfölja en gymnasieutbildning. Det ska både gå att studera på heltid eller att kombinera deltidsstudier med arbete eller praktik.
 
För 2016 och 2017 kostar utbildningskontraktet 780 miljoner kronor.
 
Både Centerpartiet och Folkpartiet är dock kritiska till förslaget.
 
– I regeringens enskilt största vallöfte lovade man att tillsätta över 30 000 traineejobb. Resultatet verkar bli runt 600 stycken för 2015 och 7 000 för 2016, utan en plan för att försöka nå sitt vallöfte. Man kan konstatera att regeringens flaggskepp har sjunkit, säger Folkpartiets ekonomisk-politiska talesperson Erik Ullenhag i en kommentar.
 
– Samtidigt som traineejobben blir så pass få, riskerar över 18 000 jobb för unga att försvinna genom de höjda arbetsgivaravgifterna för unga. Resultat blir alltså att för varje traineeplats så försvinner två riktiga jobb nästa år, fortsätter han.
 
C-ledaren Annie Lööf hänvisar till både EU och Vårdförbundet som är kritiska till förslaget om traineejobb och kallar det för ”ren och skär åtgärdspolitik”.
 
– Socialdemokraterna höjer skatten på ungas riktiga jobb med över 16 miljarder. Man ger tillbaka knappt en miljard i form av åtgärder till dessa unga som nu blir av med jobbet. Satsa istället på fler riktiga jobb till unga istället för att göra fler unga arbetslösa och hänvisa dessa till arbetsmarknadsåtgärder, säger Annie Lööf i en kommentar.