Realtid Medias planer på en börsnotering har kommit av sig efter en mindre fördelaktig kvartalsrapport.

Tanken var att Realtid Media skulle ta in pengar via en garanterad nyemission och bolaget säger sig ha fått in 80 procent av pengarna, totalt 16 miljoner kronor. Hur stor del av summan som Realtid faktiskt kan använda sig av operativt, är oklart.

Under perioden 16 april till 12 maj genomför Realtid Media en till 80% garanterad ägarspridning bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Emissionen blir tecknad till 80%, motsvarande 16 miljoner kronor där bolaget får cirka 90 nya aktieägare.

Under andra kvartalet 2020 minskade omsättningen från 793 000 till 703 000 kronor.
Resultatet försämrades från -2,5 till -3,9 miljoner kronor.

”Realtid Medias finansiella situation har, likt många andra företag, påverkats negativt av effekterna av Covid-19, vilket i sin tur har försvårat noteringsprocessen. Realtid Medias styrelse avser därför att vidta åtgärder för att stärka Bolaget, dess intäkter samt förstärka balansräkningen innan noteringen genomförs”, skriver bolaget på sin egen sajt.