Bonniers byrå-koncern Real Agency ökade både omsättning och byråintäkt under 2019.

Real Agency, som huserar bland annat Spoon, Trickle och Oh my, ökade omsättningen med 12 procent till 361 miljoner kronor.  Byråintäkten ökade med 10 procent till 250 miljoner kronor.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 10 procent till 20 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 8,0 (7,9) procent.