Readly, som är en lästjänst för digitala magasin, ska noteras på Nasdaq i Stockholm.

Tidigare har Spotify streamar ljud och Storytel, som streamar ljudböcket börsnoterats. Nu är det dags för Readly, som kan sägas streama olika tidningar och magasin.

Noteringen ska ske innan slutet av september 2020. Noteringen innefattar även en nyemission som ska ge 450 miljoner kronor till kassan. De befintliga aktieägarna, Swedbank Robur, Tredje AP-fonden (AP3) och Consensus Småbolagsfond, samt de nya investerarna TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, C WorldWide Asset Management, Skandia Fonder och Skandia Liv plus cornerstone-investerarna har åtagit sig att förvärva på upp till 390 miljoner kronor i bolaget.

Readly ökade omsättningen under 2019 med 35 procent till 265 miljoner kronor och presterade ett bruttoresultat på 83 miljoner.
Under första halvåret år 2020 ökade Readly omsättningen med 32 procent till 161 miljoner kronor.

”Noteringen ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden vilket kommer att ytterligare understödja vår fortsatta tillväxtsresa och förmåga att stärka vår marknadsledande position. Vi ser fram emot att ta nästa steg på den resan tillsammans med både befintliga och nya aktieägare i Readly”, kommenterar Maria Hedengren, vd på Readly.

Nyckeltalen var felaktiga och har korrigerats sedan första publiceringen / red.