Pr-byrån Hoss tappade stora delar av sin omsättning under 2020.

Hoss omsättning föll med 63 procent till 6,6 miljoner kronor. Byrån redovisar en extra intäkt på 11 miljoner kronor. Huruvida det rör sig om corona-stöd eller ej, har inte gått att få svar på när detta skrivs. Rörelseresultatet föll med 63 procent till 337 000 kronor.
Antalet anställda låg oförändrat på sex. Personalkostnaden steg med 4 procent till 3,1 miljoner kronor, 520 000 kronor per person och år.