Rakhyvelsföretaget Estrid värvar en varumärkes- och influenser-chef från contentbyrån Splay One.

Det är Caroline Borelius från Splay One som värvas till Estrids stockholmskontor.

”Estrids värderingar är något mer än ord på papper. De finns tydligt i företagets DNA och syns inte minst i kommunikationen vilket verkligen lockade mig. Mitt främsta mål kommer vara att fortsätta växa Estrids community genom att berätta historier, väcka känslor och samtidigt ha örat mot marken”, kommenterar Caroline Borelius.