Pr-byrån Priority tappade i byråintäkt under 2020 men ökade lönsamheten.

Omsättningen för Priority ökade med 12 procent till 28,7 miljoner kronor. Byråintäkten föll dock med 6,6 procent till 21,0 miljoner kronor.  Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 1,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 3,1 procentenheter till 7,8 procent. Personalstyrkan låg oförändrat på 18 men personalkostnaden minskade med 6 procent till 15,4 miljoner kronor.
Intäkt per anställd låg på 1,17 miljoner kronor. Personalkostnad per anställd låg på 856 000 kronor.