Den nya byrån erbjuder marknads-pr och startar med två avhoppare med vardera tio år på pr-byrån Text100. Lanseringen sker i dag. Vv är Sara Möndell och vice vd är Carl Forsström. De äger 49 procent av Mindmakers. Resten ägs av Berntzon Bylund, som också förser den nya byrån med tre kunder.
– Jag kan inte berätta vilka kunderna är, säger Sara Möndell.
Hon vill heller inte uppge vilka mål för byråintäkten som byrån har.
– Om ett år ska vi ha 4-6 anställda och en intäkt i linje med det. Vi har inte ambitionen att växa raketsnabbt.
 
Vilka förebilder ha ni?
– Vi är en pr-byrå som vill leverera lite bredare, så en förebild är så klart Prime som varit banbrytande inom marknads-pr. Men vi försöker ju inte konkurrera med dem.
 
Varför heter ni Mindmakers?
–Namnet dök bara upp och vi tyckte det var bra. Så har vi baktanken att vi jobbat med att påverka människors mindset.
 
Varför lämnar ni Text100?
– Vi fick möjligheten att göra det här och det kändes som en spännande utmaning. Vi hade samma idé om pr som Berntzon Bylund. De såg att reklamuppdragen expandera i flera kanaler och vi såg detsamma för pr.