Detta efter ett förslag från Presstödskommittén. Myndigheten för radio och tv ska förberedda att ta över de uppgifter som i dag ligger på Presstödsnämnden, som i sin tur också får i uppdrag att förbereda en avveckling.
 
Enligt ett pressmeddelande från kulturdepartementet ska en nämnd för presstöd inrättas inom myndigheten och vara på plats från 1 juli 2015, då också Presstödsnämnden är tänkt att försvinna.