Byrån ökade omsättningen med 31 procent till 41,1 miljoner kronor och intäkten med 40 procent till 22,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2,6 miljonerkronor. Marginalen låg kvar på 12 procent. Ägarna tog ut 2,3 miljoner kronor av vinstmedlen.
Personalstyrkan ökade från 15 till 20.