– Det första vi kändes är en stor lättnad över att ingen har blivit skadad samt lättnad över att det rörde sig om ett strömavbrott och ingen allvarligare incident. Nästa tanke var att få hem så snart och smidigt som möjligt nästan 2 000 personer, säger Livia Podesta, som har hand om kontot på Prat PR.
 
Vad var det första ni gjorde?
– Först bildade vi en uppfattning om det som hade hänt, och när vi fick veta att fartyget fick elavbrott frågade vi först om läget för passagerare ombord.
– När vi fick veta att alla mådde bra och det var ingen skada eller risk varken för passagerare och personal, skickade vi ut löpande uppdateringar till personal ombord, till medierna samt till respektive lands representanter.
 
Det viktigaste var att regelbundet informera alla berörda, berättar hon.
 
Hur hanterade ni uppståndelsen?
– Vi arbetade i väldigt tajta team, både internt hos MSC Cruises olika avdelningar och externt med de närvarande myndigheterna på plats, så som Stockholms Hamnar, Sjöräddningssällskapet och Polisen.
 
Hur ser läget ut nu?
– Fartyget är på väg till Gdynia i Polen, där MSC Cruises tekniker tillsammans med experterna från varvet kommer att reda ut vad som har hänt. Alla ombord har under gårdagen redan kommit hem, vilket gör att vi kan andas ut.