65 procent av riksdagskandidaterna svarade att de instämmer i påstående att vi ska ta emot fler flyktingar än i dag. Det kan jämföras med gemene man som till 23 procent instämmer i påståendet. Över 90 procent av miljöpartisterna och runt 70 procent av Folkpartisterna tycker Sverige bör ta emot fler flyktingar. Ungefär var fjärde moderat i enkäten anser att Sverige bör ta emot fler flyktingar.
Över 45 procent av de som säger att de ska rösta på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet anser att Sverige bör ta emot mer flyktingar. Motsvarande siffra för Moderaternas väljare ligger på 16 procent, alltså 7 procentenheter under snittet för alla svenskar, enligt Orvesto Konsument. Bara 5 procent av Sverigedemokraternas väljare anser att Sverige ska ta emot fler flyktingar än vi gör i dag.
Uppåt hälften av svenskarna anser att det är viktigt att hålla fast vid traditioner, vilket kan jämföras med var femte politiker.
Svenska folket tycker i högre grad än politikerna att det är viktigt med en stadig relation.  Miljöpartiet och Kristdemokraterna instämmer mer i påstående än övriga partier.
Runt 75 procent av riksdagskandidater vill starta företag, vilket kan jämföras med 39 procent för folket. Centerpartisterna och Moderaterna har det största intresset att starta företag. Minst intresserade är Vänsterpartiet.