På partistämman användes parollen ”Nu får vi ordning på Sverige”, som kanske även blir valtemat.

Övergripande blir energi, klimat, migration/integration och brottsbekämping hörnstenar i Moderaternas politik inför valet.
Ett mål är att locka över 150 000 S-väljare. Moderaterna trycker också på att partiet kan få saker gjorde genom att samarbeta med andra partier, sannolikt gäller detta dock inte S.

Moderaterna tar omtag med sin klimatpolitik och har till och med namngett den: En grön höger.

 

Moderat politik till valet 2022

brottsbekämpning
* antal poliser ökas till 32 000 år 2028, 6 000 fler än som planeras nu.
* förbud mot kriminella gäng.
* avlyssning av gängkriminella.
* dubbla straff till gängkriminella.
* sänkt straffmyndighetsålder.
* anonyma vittnen.

klimat & miljö
* straffen för miljöbrott och nedskräpning skärps.
* ordningsvakter ska få befogenheten att dela ut böter för småskräp.
* fler laddstolpar.
* sänkt bensin & dieselskatt.
* skrotningspremie för fossildrivna bilar.
* Sverige ska kämpa för ett regelverk för internationella klimatinvesteringar i Parisavtalet.
* Sverige inrättar ett eget program för internationella klimatinvesteringar.
* Naturvårdsverket ska mäta den globala klimatnyttan av svensk Export.
* Naturvårdsverket ska genomföra en årlig nationell samhällsekonomisk kartläggning. av Sveriges miljöskulder.
* Sverige ska införa ett nytt klimatmål för exporten.
* Fossilfritt Sverige och Industriklivet behålls och utvecklas.
* Sverige ska teckna avtal med Norge om koldioxidlagring.

näringsliv
* ett implementeringsråd i regeringskansliet ska ”granska och bedöma konsekvenser av EU-lagstiftning och säkerställa att införandet innebär minimala kostnader för företagen”.
* nya företag ska slippa bolagsskatt i tre år.
* personaloptioner i linje med hur reglerna är utformade i Storbritannien.
* en central plattform införs för pågående och kommande regelgivning.
* översyn av systemet för personalliggare i besöksnäringen.
* begränsa prövnings- och överklagandeutrymmet i miljöbalken och införa en symbolisk avgift för att minska överklaganden till domstolarna.
* skapa en ”större förutsägbarhet och likformighet” i tillståndsprocesserna.

övrigt
* skatten på arbete sänks, mest låg- och medelinkomsttagarna.
* Muf har fått igenom att avskaffa länsstyrelserna.