Polisen har presenterat sin lista på utsatta och särskilt utsatta områden. Trenden är svagt positiv.

Enligt Polisens är 60 områden utsatta, varav 22 bedöms som särskilt utsatta. År 2017, när den förra lägesbilden gjordes, ansåg Polisen att 61 områden vara utsatta, och 23 av dem särskilt utsatta. Tio jämfört med sex klassas som riskområden.

Två områden anses inte längre utsatta och har tagits bort från listan över utsatta områden. Det är Hageby i Norrköping och Smedby i Upplands Väsby.

Gårdsten har gått från att vara ett särskilt utsatt område till ett riskområde.

Fornhöjden, Hovsjö och Rissne/Hallonbergen har utvecklats negativt till riskområden.

Storvreten går in på den föga smickrande listan för utsatta områden.

Polisens generella bedömning är att ”situationen utvecklats i rätt riktning, även om det skett försämringar i några områden”. Polisen har ”bättre förutsättningar att genomföra sitt uppdrag framöver men arbetet med att fortsätta minimera den kriminella påverkan i lokalsamhället kommer att vara aktuellt att arbeta mot under en längre tid”. Polisen ”upplever generellt att benägenheten hos de boende i områdena att samarbeta med polisen har ökat sedan föregående bedömning”.

utsatta områden

 

 

 

utsatt område
 offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man.

 narkotikahandel som bedrivs öppet och.

 ett utåtagerande missnöje mot samhället.

särskilt utsatt område
 parallella samhällsstrukturer.

 extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt

fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter.

 personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden.

 en hög koncentration av kriminella.