Undersökningsföretaget Point påverkades negativt av covid-19.

Point, som före 2019 hette Intermetra, minskade omsättningen med 23 procent till 12,6 miljoner under sitt senaste räkenskapsår (brutet september). Rörelseresultatet förbättrades dock från 200 000 till 650 000 kronor. Rörelsemarginalen ökade därmed med från 1,2 till 5,2 procent. Antal snittanställda föll från 16 till 11.

Bolaget skriver i sitt bokslut att coronautbrottet ”har fått effekter på bolaget i form av minskad omsättning”. Point korttidspermitterade medarbetare under april-juli.