Marknadsundersökningsföretaget Point påverkades av pandemin och tappade omsättning men ökade lönsamheten under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september).

Omsättningen föll med 23 procent till 12,6 miljoner kronor. Men personalkostnaderna kunde minskas, när personalstyrkan föll från 16 till 13, med 23 procent till 6,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade därmed från 200 000 till 650 000 kronor. Rörelsemarginalen ökade från 1,4 till 5,5 procent.