Under presskonferensen aviserades bland annat slopade arbetsgivaravgifter för unga, sänkt rot-avdrag och skattehöjningar på bensin och andra drivmedel.
 
De skatteförslag som ni nu lägger, hur stimulerar de jobben?
– De har skatterna finansierar ju viktiga reformer som vi behöver göra i form av bättre utbildningsystem som gör att våra unga kommer ut med de kunskaper och den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, och därmed kan ta jobb i framtiden, säger Per Bolund.
 
– Men också genom att bygga ut infrastrukturen, så att den fungerar och att bygga nya bostäder, som vi vet att det finns väldigt stor efterfrågan på.
 
– Sammantaget är vi helt övertygade om att det kommer att bli en positiv jobbeffekt.
 
Regeringen vill från årsskiftet höja skatten på bensin med 44 öre litern, en skatt som Socialdemokraterna under valrörelsen lovat att inte röra.
 
Är det Miljöpartiet som är vinnaren i förhandlingarna inför vårbudgeten?
– Vi har haft en gemensam syn på att vi måste finansiera våra reformer fullt ut och då har vi föreslagit finansierande och miljöstyrande skatter som tillsammans skapar det utrymme som behövs för att kunna göra jätteviktiga satsningar inför framtiden. Vi har haft ett bra samarbete och en bra dialog.
Vilka grupper är det som kommer att använda mindre bensin till följd av skattehöjningen?
– De som har lättast att hitta andra alternativ, det vill säga de som bor nära kollektivtrafik eller har lätt att ta sig till jobbet på andra sätt.
 
I dag kom Moderaterna med ett förslag om att halvera kapitalkraven i aktiebolag till 25 000 kronor. Hur ser du på det?
– Vi får ju titta på deras förslag och utvärdera det. Men det har vi inte möjlighet att göra med så här kort varsel. Det får vi återkomma till.
 
I går kom också beskedet att Skandia flyttar ett femtiotal anställda till Litauen. Vad kan du från politiskt håll göra för att förhindra att det försvinner jobb inom finansbranschen till utlandet?
– Det kommer ju alltid att ske en strukturomvandling i svensk ekonomi, och jobb kommer att försvinna. Det viktiga är att skapa möjligheter och förutsättningar för att jobb ska tillkomma, och där gör regeringen stora insatser. Men vi riktar våra arbetsmarknadsinsatser framför allt mot de som har haft svårast att komma in, som till exempel långtidsarbetslösa, ungdomar som saknar tillräcklig utbildning. Vi vet att det är där som insatserna gör störst nytta.
 
Du sitter i statsrådsgruppen som förhandlar om Vattenfalls framtid. Hur ligger ni till i den processen?
– Det är ju en statsrådsgrupp som fortfarande arbetar med att ta fram underlag för att kunna fatta beslut om Vattenfalls inriktning framöver. Men vi är inte färdiga med den processen än.
 
När kan vi räkna med att få någon typ av besked?
– Det får vi återkomma till.
 
Oscar Örum