Per Bolund saknar alltså framtidsinvesteringar i budgetpropositionen men har ställer sig bakom regeringens budgetpolitiska ramverket.
– Vi har ingen annan prognos än regeringen att det finns 15 miljarder för reformer, säger Per Bolund till Dagens Opinion.
 
Han är kritisk mot att regeringen inte satsar mer pengar på infrastriktur, utbildning och företagande. Regeringen satsar 5 miljarder på underhåll av järnväg och vägar.
– Vi vill satsa 100 miljarder på tio år på infrastruktur. Tio miljarder per år. Regeringen satsar bara på underhåll. Inga nya framtida satsningar, säger Per Bolund.
 
Han kan inte precisera hur mycket han vill satsa på utbildning.
– Vi är ännu inte klara med vår budgetförslag, säger Per Bolund.
 
Per Bolund vill satsa mer på småföretagare som har fått försämrade villkor sedan Alliansen tagit äver anser han.
– I en tid av ekonomisk oro behöver små företagare förbättringar för att kunna verka. Maud Olofsson har försämrat villkoren för småföretagare.
 
Det riktas nu kritik från Socialdemokraterna senast idag på ledarsidan av Aftonbladet att Miljöpartiet gör allt för att tillfredställa Fredrik Reinfeldt.
– Vi märker snarare ointresse från Moderaternas sida att föra en dialog, säger Per Bolund. Och tillägger:
– Vad Aftonbladet fått sina uppgifter ifrån det vet jag inte. Påståenden verkar tagna ur luften.
 
Tonchi Percan