Arbetsmarknadens parter tycker att regeringen är för passivvad gäller EUs minimilönedirektiv.

Direktivet är en följd av att den ”sociala pelaren” ska införas i EU. Detta efter ett förslag från svenska Socialdemokraterna. Men direktivet om minilöner skulle påverka den svenska partsmodellen och nu vill Saco att regeringen agerar för att stoppa förslaget.

Saco, LO, TCO, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Arbetsgivarverket lämnade idag över ett öppet brev till regeringen med krav på att regeringen ska ta ”hänsyn till en enig riksdag, och till den samstämmighet som råder hos parterna på arbetsmarknaden, i sitt arbete med att stoppa förslaget till direktiv om minimilöner”. Parterna har bjudit in statsminister Stefan Löfven (s) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) till samtal om ”en hårdare och tydligare linje för Sverige”.

”Vi tycker att regeringen är för passiv och försiktig. Regeringen behöver följa riksdagens beslut och också ta med synpunkterna från oss parter på arbetsmarknaden. Vi tycker inte det gjorts, och inte heller har regeringen fört fram synpunkterna till rådet och dess rättstjänst. Något som skett i Danmark”, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.