Förhandlingarna om nya anställningsvillkor mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv kraschade i natt. Det innebär i praktiken att plan B inträder och att regeringens utredning körs i gång.

– Viljan att träffa ett avtal har varit mycket stark bland alla parter och stor kraft har lagts på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. En av våra föresatser var att förhandla ända in i kaklet. Det har vi gjort och det är vi stolta över, kommenterar Martin Linder, PTKs ordförande.

PTK anser av anställningstryggheten behöver utvecklas och att förändringar genom såväl lagar som kollektivavtal är den enda lösning som har förutsättningar att fungera på lång sikt. Både genom det skapar förutsättningar för parterna att finna lösningar ute på arbetsplatserna som alla tjänar på, men också för att de sociala trygghetssystemen och andra delar av välfärden är sammanlänkade med det system som innebär att parterna reglerar villkoren på arbetsmarknaden.

Han förespråkar inte att regeringen ska ta över arbetet med att förändra anställningsvillkoren, ett krav från Centerpartiet i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet:

”Det är viktigt att påminna sig om vi redan i dag har kollektivavtal som fungerar bra. Det finns alltså ingen anledning att från politiskt håll snabbt och utan förankring med de organisationer som står närmast företagen och de anställda driva igenom stora förändringar som ändrar spelreglerna på arbetsmarknaden”.

Svenskt Näringslivs mål har varit att få till en bred överenskommelse med omställningsmöjligheter för medarbetare men också med mer möjligheter för arbetsgivare när det gäller att hantera storleken på personalstyrkan.

”Det har funnits många konkreta förslag för en bättre fungerande arbetsmarknad uppe på förhandlingsbordet”, berättar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Han beskriver förhandlingarna som ”konstruktiva trots många svåra frågor”.

”Till slut tvingades vi tyvärr konstatera att vi inte hittade en uppgörelse som alla kunde acceptera. Nu blir det istället lagstiftaren som måste ta ansvaret att förbättra regelverken på arbetsmarknaden så att det blir lättare både att anställa och att få ett jobb”, kommenterar Mattias Dahl.

En stötesten i förhandlingarna har varit frågan om ”saklig grund” för uppsägningar. Framförallt Kommunal, inom LO, har varit starkt emot att det ska bli möjligt för arbetsgivare att säga upp medarbetare utan saklig grund.

Om inte parterna kunde komma överens, är det inom Januariöverenskommelsen mellan regeringen samt C och L, sagt att regeringens utredning, En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) ska bli lag. Den presenterades 1 juni och innehåller fler undantag från turordningsreglerna och minskade möjligheter att ogiltigförklara uppsägningar.

Om utredningens förslag genomförs har Vänsterpartiet sagt att partiet tänker driva på för att fälla regeringen.

Utredningen fick också stark kritik från både statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. De anser att utredningens förslag sätter balansen mellan parterna ur spel.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och Centerpartiets Annie Lööf har dock sagt att förslaget ska genomföras om parterna inte kommer överens.