Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) slår i både Dagens Nyheter såväl som hos TT fast att Gudmund Toijer inte har levererat enligt utredningens direktiv när det gäller LAS-utredningen. Han håller inte med.

Under en presskonferens presenterade utredaren Gudmund Toijer LAS-utredningens förslag. Han fick frågor om hur han såg på Eva Nordmark kritik mot att utredningen är obalanserad till arbetsgivarnas fördel och inte uppfyller utredningens direktiv.

”Jag anser att jag har följt direktiven. Men direktiven lämnar öppet för olika tolkningar”, sade han på presskonferensen.

Han fick också frågan om huruvida han lyckats balansera arbetsgivarnas och medarbetarnas intressen.

– Ja, i alla väsentligheter, tycker jag det. Arbetsmarknadsgivaren ansvar för kompetensutveckling har varit det verktyg som har gått att använda och där bedömer jag att det finns långt gående förslag.  Sedan behöver man se förslagen tillsammans med andra regler som för det allmänna utbildningssystemet och arbetslöshetsersättningen. Sedan är det ytterst en värderingsfråga.

 

LAS-förslaget i korthet
* Undantagen höjs från två till fem, gynnar mest de små företagen och ska ta bort tröskeleffekter

* Slopad möjlighet att begära gemensam turordning genom att ta bort möjligheten att slå ihop flera driftsenheter. ”Skälet är att arbetsbrist ska hanteras där den finns”.

* Arbetsgivaren får bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist om det står mellan två med samma kompetens, men kraven på arbetsgivaren ska redovisa kompetensbedömningen ökar.

* Arbetsgivare ska i ”skälig utsträckning” ge kompetensutveckla medarbetare med sex månaders anställning. Arbetsgivare som inte uppfyller detta ska betala skadestånd till medarbetare somsägs upp av arbetsbrist.

*Företag med fler än 15 anställda måste betala lön och förmåner till medarbetare under tvist om uppsägning och uppsägningen kan ogiltigförklaras. Möjligheten att ogiltigförklara tas bort för företag med upp till 15 anställda. Uppsagda medarbetare får minst åtta månadslöner när uppsägningen har varit ”osaklig”.  Tvister drivs efter att anställningen har upphört.

* Höjning av de högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning.