Det var i våras som regeringen beslutade om att lämna ekonomiskt stöd till kollektivavtalsslutande parter som vill sprida kunskap bland sina medlemmar om yrkesintroduktionsavtal, i syfte att få fler att teckna sådana avtal och därmed få fler unga i arbete.
 
Nu har regeringen beslutat om att ge även Fastighetsanställdas förbund och Almega Serviceentreprenörer ett stöd på högst 500 000 kronor under 2013 och 2014 för informationsinsatser kring yrkesintroduktionsavtal.
 
Det är den femte ansökan som beviljats, vilket innebär att regeringen totalt ska dela ut sex miljoner kronor.
 
Tidigare har regeringen beslutat om att ge bland andra IF Metall och Teknikföretagen 1,5 miljoner kronor. Allra mest har dock SKL och Kommunal fått: 2 miljoner kronor.
 
Parter som får informationsstöd under 2013 och 2014:
• Hotell- och restaurangfacket och Visita: 500 000 kronor.
• Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund: 1 500 000 kronor.
• Almega och Fastighetsanställdas förbund: 500 000 kronor
• SKL och Kommunal: 2 000 000 kronor.
• IF Metall och Teknikföretagen: 1 500 000 kronor.