Rekryteringsföretaget Bohmans ändrade sina leveranser under pandemin och fick röda siffror under det senaste räkenskapsåret (brutet i maj).

Bohmans Nätverk fick fler interims-uppdrag (bemanning) och färre rekryteringsuppdrag. Omsättningen ökade med 24 procent till 19 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från 614 000 kronor till en förlust på -1, 2 miljoner kronor.
Kostnaderna för köpta tjänsterna mer än dubblerades från 4,1 till 8,6 miljoner kronor.
Personalkostnaderna ökade med 15 procent till 8,1 miljoner kronor.
Personalstyrkan minskade från 13 till 12 snittanställda.