Synologen genomför nu en kampanj för att få upp intresset för tidig upptäckt av synproblem hos skolbarn.

− Allt fler barn och ungdomar får problem med synen, som ibland kan vara svåra att upptäcka och de kan förväxlas med andra problem. Därför vill vi sprida kunskap bland lärare, föräldrar och barn för att de drabbade ska få hjälp så snart som möjligt av en optiker, berättar Sara Wittskog, kliniskt ansvarig på Synologen.

En del av kampanjen består av en affisch med åtta tecken på synproblem hos barn. Affischen, med Synologens logga skickas till alla skolor i Sverige. Förhoppningen är att de ska sättas upp på väggarna.

Synologen, en medlemsorganisation för fristående optiker, jobbar också med opinionsbildning via debattsidor i dagspressen.