Dagens Samhälles chefredaktör Olov Carlsson känner inte igen de siffror om hur tidningens försäljning har utvecklats under året. Dagens Opinions siffror bygger på underlaget till försäljningen av tidningen, ger en mörkare bild än Olov Carlsson egna siffror. Skiljer sig underlaget för affären från de faktiska siffrorna kan köparen, Bonnier News, ha fått ett felaktigt underlag. Men det kan också handla om olika sätt att göra prognoser på.  Olov Carlsson berättar även lite om vad som händer när Bonnier tar över.

Dagens Opinions siffror visar estimat för helåret 2019. Estimaten bygger på den faktiska försäljningen för januari-september.

Olov Carlssons prognos bygger på försäljningen under januari-augusti.

– Prognosen följer väl vad vi ser i vårt utfall till och med oktober, säger Olov Carlsson.

Dagens Opinions underlag visar att prenumerationsintäkterna föll med 12 procent under januari-september, annonsförsäljningen tappade 24 procent och de totala intäkterna från tidningen minskade med 14 procent, vilket extrapolerat skulle ge en förlust på -4,8 miljoner kronor för helåret. Utöver det skulle det nya affärsområdet DS Insikt ge en förlust på -1,4 miljoner kronor, alltså en sammanlagd förlust på -6,2 miljoner kronor. För jan-september ska faktiska förlusten ligga på -4,6 miljoner totalt.

– Jag vet inte vad du har för siffror. Det stämmer inte med de siffror jag har eller någonsin har haft, säger Olov Carlsson.

Han lägger till:

– Trots att jag ger dig faktiska siffror på hur det ser ut vidhåller du att dina fejksiffror stämmer. Det är som att försöka prata med en klimatförnekare.

Själv anger han en förlust på -3 miljoner för Dagens Samhälle i år och ett tapp på annonssidan på 6-7 procent och för prenumerationer på 10-13 procent. Då uppstår frågan om underlaget vid försäljningen har varit ett annat och mer negativt än Olov Carlssons egna siffror och vad det i så fall beror på.

Efter att ha kollat en gång till, konstaterar Olov Carlssons att tappet för Dagens Samhälle låg på 13 procent för januari-augusti, alltså i linje med Dagens Opinions siffror. Då skulle olika sätt att göra prognos, vara förklaringen till att siffrorna för helåret 2019 skiljer sig.

En annan teori skulle vara att Dagens Samhälle gör en uppryckning under det fjärde kvartalet.

– Vi hämtar hem en del försäljning både för annons och prenumerationer.

En förklaring till förlusterna är Dagens Samhälles investeringar.

– Vi har investerat 8 miljoner kronor i vår digitala konvertering.

Vad har ni investerat i?
 – Vi har satt upp spårning och tracking på sajten,  investerat i betalvägg, vi har byggt en ny sajt med bakomliggande logik, vi har bytt form på papperstidningen och utvecklat våra digitala tjänster.

Kommer det mer investeringar?
 – Under 2020 kommer vi att behöva investera igen, men inte mer i år.

Investeringen i det digitala projektet belastar resultatet för 2019, anser Olov Carlsson.

–Så är det när man ska investera i sin digitala utveckling på eget resultat. Men vi måste fortsätta att investera igen 2020.

Vad behöver ni investera i då?
 – Återigen ska vi investera i att försöka konvertera vår affär till att bli mer digital. Vi känner ett starkt tryck från läsarna att de ska kunna uppleva oss digitalt. Samtidigt ska vi värna kärnläsarna som älskar papperstidningen.

Vad innebär att Bonnier tar över?
 – Det är klart att samgåendet med Bonnier gör att vi får möjligheter att både utveckla vår journalistik, som att skapa fler event och utbildningar.

Kommer Bonnier att lägga sparbeting?
 – Det är inget jag har diskuterat med Peter Fellman (chef för affärsområdet Bonnier Business Media).

Vad har ni pratat om?
 – Vi har ärligt inte hunnit med så mycket mer än se till att det ska fungera bra.

Ska redaktionen flytta in hos Bonnier?
 – Vi sitter på Telefonplan. När vi ska flytta är inte klart.

Rolf van den Brink