Martechbolaget Odyssey, som erbjuder en insiktsplattform, ökade lönsamheten under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli.

Odyssey ställde om till att leverera abonnemang på mjukvara snarare än att leva på konsulttimmar.

Omsättningen ökade med 0,8 procent till 13,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna bantades med 16 procent till 7,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från 199 000 till 853 000 kronor.
Antalet snittanställda låg oförändrat på tio.