Omsättningen för Nyheter Idag föll med 5,3 procent till 4,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna ökade med 23 procent till 2,6 miljoner kronor. Samtidigt ökade personalstyrkan från fyra till fem snittanställda.
Rörelseresultatet ökade från 12 000 till 44 000 kronor, vilket innebär en rörelsemarginal på 1,0 (0,3) procent.