1. Nytt namn på förbundet som är relevant också för våra framtida medlemmar och som manifesterar det vi vill vara
– Att vi kommer att byta namn är helt fastställt. Det sker under nästa år. Vi kommer att samla in förslag på namn på nätet och på så många olika sätt som möjligt vaska fram ett bra namn.  Vi har växt ur vårt namn. I dag organiserar vi mycket medlemmar inom privat verksamhet, säger Therese Svanström Andersson, Stabschef
2. Alla nyanställda inom vårt organisationsområde ska få erbjudande att gå med i SKTF! Vi riggar det fackliga arbetet så det blir möjligt
-Det är oerhört viktigt att vi som fackförbund är där och erbjuder de nyanställda att gå med. Vi behöver påminna oss själva om att det är så det måste fungera.
3. Engagera fler ambassadörer för SKTF
– Vi har inte satt något konkret mål, men man ska kunna vara ambassadör bara för vissa frågor och i den egna arbetsgruppen.
4. Skapa förutsättningar för engagerade medlemmar att jobba med enstaka frågor och otraditionella uppdrag
– Det handlar om att vi vill skapa utrymme för alla som vill driva någon fråga eller projekt utan att behöva sitta i en styrelse.
5. Återerövra fikaborden – mer tid bland medlemmarna!
– Ibland är vi för osynliga på arbetsplatserna. Vi har bestämt oss för att vara synliga och ta diskussionerna på plats.
6. Ta ansvar för vår generationsväxling. Inriktningen är 30% av ledamöterna i styrelserna ska vara under 35 år från och med 2012
– Vi har en förtroendevald kår som har hög ålder. Det speglar hur det ser ut i kommun och landsting. Men nu försöker vi tuffa till oss och vill knuffa fram ambitionen att leta lite extra efter unga inför generationsväxlingen som väntar.
7. Det ska vara möjligt att förena fackliga uppdrag med en yrkeskarriär
– Framförallt har vi utgångspunkten att man ska ha en fot i arbetslivet. Vi tänker att man ska jobba några procent fackligt.
8. Rekommendationen är att från och med 2012 ska inga nya förtroendevalda ha uppdrag på heltid
– Det är en inriktning. Det är inte rimligt att förtroendevalda och tappar fotfäste med yrket man har utbildat sig till under lång tid. Så vill vi att man ska dela på uppdrag i i styrelsen.
 9. Återupprätta vertikaliteten i styrelserna och stärk representativiteten
– Det är viktigt att vi har bred i förbundets styrelser med personer med olika erfarenheter och kompetenser.
10. Starta en intern samarbetsexplosion där vår gemensamma styrka används för att skapa största nytta för våra medlemmar
– Vi vill att alla medlemmar ska få ta del av så mycket som möjligt av kraft, idéer och kunskaper oavsett vilken avdelning och arbetsplats de hör till. Vi ska samarbeta mycket bättre än i idag.
. 11. Ny facklig politisk position. Det är vad vi säger, vad vi gör och våra resultat som räknas.
– Vi är ju partipolitiskt obundna och ha aldrig varit knutna till socialdemokraterna. Men vi ska se över våra politiska ställningstaganden. VI vill se om de stämmer överens med våra nya målgrupper, unga och akademiker. Vi vill veta om vi är relevanta. Vi ska tillsätta en grupp som börjar jobba redan i år.