Från och med den 1 januari 2017 tar regeringskansliet över ansvaret för Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet.
 
Även framöver ska den utlandsstationerade personalen i Washington DC, Brasilia, New Delhi, Peking och Tokyo jobba med omvärldsbevakning och analysarbete, men med en ”tydligare kontaktskapande roll och ett ökat fokus på strategiskt främjande av innovation, forskning och högre utbildning”, enligt regeringens information.
 
Myndigheten Tillväxtanalys omsättning halveras av beslutet. Även bemanningen påverkas, något som är känsligt med tanke på debatten om bland annat Skatteverkets lokalkontor.
 
– Vi går från från 60 till 35 anställda. Men samtliga som påverkas får nya arbetsgivare, säger Jan Cedervärn, vikarierande generaldirektör, för Tillväxtanalys.
 
I Östersund flyttar sex anställda till Tillväxtverket.
 
– Sedan kommer det att påverka verksamhetsstödet till viss del. Vi har till dags dato sagt upp en person.
 
Näringsdepartementet, utbildningsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet ska gemensamt finansiera och styra Tillväxtanalys tidigare utlandsverksamhet, som organisatoriskt placeras under näringsdepartementets enhet för innovation, forskning och kapitalförsörjning (N/IFK).