Undersökningen genomfördes under perioden 31 oktober – 27 november 2022. 3682 personer besvarade undersökningen, andelen osäkra väljare låg på 6,8 procent.

Samtliga regeringspartier tappar i stöd, dock inom felmarginalerna. Detta gynnar dock inte oppositionspartier som Vänsterpartiet eller Miljöpartiet som också tappar. Centerpartiet ökar med 0,2 procentenheter, men ligger fortsatt 0,6 procentenheter under valresultatet från 2022 på 6,1 procent.
Endast de två traditionellt statsbärande partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna ligger över sina valresultat.
Socialdemokraterna ökar under december med 2,0 procentenheter till 34,2 procent. SD och M tillsammans är endast 4,4 procentenheter större än Socialdemokraterna i Novus väljarbarometer för december.