Omsättningen ökade med 61 procent till 24,9 miljoner kronor. Personalstyrkan växte från 12 till 21 medarbetare. Personalkostnaden ökade med 86 procent till 10,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 1,0 till 1,8 miljoner kronor. Marginalen hamnade på 7,4 (6,5) procent.