Undersökningsföretaget Nordic Viewpoint ökade både vinst och lönsamhet trots corona. Det visar bokslutet över det senaste räkenskapsåret (brutet i juli).

Omsättningen ökade med 19 procent till 9,9 miljoner kronor, jämfört med föregående räkenskapsår. Under april-juni räknar företaget med att omsättningen sjönk med 10-20 procent, men efter juli återgick omsättningen till ”det normala”.

Rörelseresultatet förbättrades från en förlust på -240 000 till en vinst på 380 000 kronor. Personalstyrkan ökade från sex till åtta snittanställda.