Kommunikationsbyrån NORD DDB tappade under 2020 rejält i omsättning, men höll byråintäkten och ökade lönsamheten.

Under räkenskapsåret 2020 minskade Nord DDB omsättningen med drygt 20 procent till 301 miljoner kronor. Byråintäkten föll marginellt med 0,6 procent till 186 miljoner kronor.
Men rörelseresultatet ökade likväl med 63 procent till 28,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 6 procentenheter till 15 procent.
Antalet snittanställda föll från 143 till 131. Personalkostnaderna minskade med 4,5 procent till 125 miljoner kronor.