Energiminister Ibrahim Baylan (s) öppnade upp för nomineringar i samband med presentationen av Energikommissionens direktiv den 6 mars.  
 
Dagens Opinion har ringt runt till samtliga riksdagspartier och Socialdemokraterna är det enda parti som uppger att de inte är klara med nomineringsprocessen. Enligt pressekreteraren Sam Assadi kommer namnen att offentliggöras inom kort.
 
Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge har lovat återkomma med besked om partiets nominering. En kvalificerad gissning är dock Mattias Bäckström Johansson, partiets energipolitiska talesperson.
 
Socialdemokraterna kommer att representeras av tre ledamöter, Moderaterna två och resterande partier varsin. Det finns ett krav på en jämställd sammansättning i kommissionen, varför vissa partiet har valt att gardera med två kandidater.
 
de är nominerade
* Cecilie Tenfjord-Toftby (m), energipolitisk talesperson, riksdagsledamot
* Lars Hjälmered (m), näringspolitisk talesperson, riksdagsledamot
* Rickard Nordin (c), energipolitisk talesperson, riksdagsledamot
* Penilla Gunther (kd), näringspolitisk talesperson, riksdagsledamot
* Anders Sellström (kd), tidigare ekonomisk-politisk talesperson
* Maria Weimer (fp), energipolitisk talesperson, riksdagsledamot
* Lise Nordin (mp), energipolitisk talesperson, riksdagsledamot
* Birger Lahti (v), näringspolitisk talesperson, riksdagsledamot
* Ulrika Lundberg (v), tidigare partistyrelseledamot