FKG och Newsroom har haft ett successivt samarbete under de tre senaste åren, men utökar det nu till att Newsroom tar ett samlat grepp om organisationens externa kommunikation.
– Framförallt handlar det om att sätta deras frågor i bättre fokus. Leverantörsindustrin har varit hårt utsatt under finans- och bilkrisen och har fått stå i fokus i diskussioner med myndigheter. Det är en stor och viktig, men dold industri, säger Göran Björklund ansvarig kommunikationsstrateg på Newsroom
 
Hur ska ni jobba?

– Vårt uppdrag är att hjälpa FKG med att få ut strategiskt viktiga frågor med rätt budskap i rätt kanaler. En del av detta är att vi också hand om branschtidningen Fordonskomponeten, där jag själv tillträder som chefredaktör.
 
Vad betyder det här för Newsroom och för arbetsgruppen?
– Det är ett trevligt uppdrag som ligger i tiden. FKG är en uppdragsgivare som värdesätter vår kompetens och branschkunskap. Vi jobbar mycket inom fordonsindustrin, med allt från tillverkning av bilar till skrotandet av dem, så vi kan bilbranschen. .