Public affairs-byrån New Republic hade tillväxt under coronaåret 2020 och delade ut miljonvinst till ägarna.

New Republic ökade under 2020 omsättningen med 13 procent till 32,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades med 52 procent till 8,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 6,6 procentenheter till 26 procent räknat på omsättning.
Antalet anställda ökade från 15 till 17,5 snittanställda. Personalkostnaden ökade med 11 procent till 15,7 miljoner kronor.
Ägarna tog ut 3,5 miljoner kronor av vinstmedlen.