Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 17 procent till 66,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 5,9 till 11,1 miljoner kronor.

Under årets första nio månader ökade omsättningen med 13 procent till 217 miljoner kronor. Sverige var den största marknaden med 140 miljoner kronor. Rörelseresultatet nästan tredubblades från 10,3 till 29,3 miljoner kronor.

Personalstyrkan uppgick till 260 (242) snittanställda.