Programmet ska minska personalkostnader och externa kostnader med 24 miljoner kronor på årsbasis. Programmet ”kommer potentiellt påverka omkring 30 anställda”. Men om detta innebär att medarbetare blir av med jobbet, vill inte Nepa berätta när detta skrivs.

Företaget ska även stöpas om så att försäljning och rådgivning separeras.

Under årets första nio månader omsatte Nepa 236 miljoner kronor och gjorde ett rörelsemarginal på 23 miljoner kronor.