Under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september) ökade pr-byrån Narva både omsättning och byråintäkt. Men lönsamhet minskade.

Omsättningen ökade med 0,9 procent till 98 miljoner kronor. Byråintäkten ökande med 2,1 procent till 87 miljoner kronor.  Rörelseresultatet (Ebita) minskade med 10 procent till 9,9 miljoner kronor.

Det ger en rörelsemarginal på 10 (13) procent.

Byrån tog inte emot några corona-stöd, men fick in kunder som Unilever och Schneider.