Tidigare i dag berättade Dagens Opinion om två kvinnliga distriktsordföranden som har polisanmält manliga partikollegor för sextrakasserier och sedan lämnat sina uppdrag. Mufs generalsekreterare Fritz Lennaárd svarar på Dagens Opinions frågor via mejl.
 
Två unga distriktsordförande avgår efter att ha blivt utsatta för sexuella övergrepp. Hur ser du på det?
– Vi ser allvarligt på anklagelserna och beklagar att de känner att de behöver lämna sina uppdrag.
 
Varför händer det i Muf?
– Trakasserier och övergrepp kan ske i alla delar av samhället, tyvärr är inte vi som organisation skonade från det. Vi arbetar förebyggande och agerar när det sker.

Vad innebär det för Muf?
– Vi arbetar aktivt för att förebygga alla former av trakasserier och mobbing. Våra medlemmar består av ungdomar som speglar samhället i stort och alla ska känna sig trygga när de engagerar sig i Muf. Därför är vårt värderingsarbete väldigt viktigt och att vi har nolltolerans mot alla typer av trakasserier och mobbing.

Vad ska du göra åt trakasserierna?
– Muf arbetar långsiktigt för att motverka alla former av trakasserier, det är ett arbete som initierades efter #metoo-diskussionen i vintras och som nu har kommit en bra bit på väg, skriver Fritz Lennaárd i mejlet.