Till Dagens Opinion säger han:


– Det är hyckleri från Socialdemokraternas sida. Å ena sidan säger man att anställningsformen inte behövs på arbetsmarknaden, å andra sidan använder man den själv.
 
Benjamin Dousa lägger till:
– Timanställningar och projektanställningar är mycket bättte än svartjobb eller arbetslöshet. Det är därför vi behöver allmän visstid.
Martin Rynoson, pressekreterare på Socialdemokraterna tonar ner:
 
– Att vi söker en medarbetare för en anställning över valet är inte jättekontroversiellt, säger han och utvecklar:
 
  Vi vill ändra lagstiftningen för allmän visstidsanställning på grund av att de nuvarande reglerna missbrukas, inte helt ta bort möjligheten att anställa personer tidsbegränsat vid legitima behov. För tillfället är ’allmän visstidsanställning’ den anställningsform som går att använda för anställningar under valrörelsen. Jag tror att Benjamin Dousa egentligen förstår att politiska partier måste följa de regler som finns, även om man vill ändra dem.