När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor slår fast vilka ungdomsorganisationer som ska få bidrag för 2017 står det klart att Muf med 2,4 miljoner kronor beviljade står i en klass för sig.
 
Tvåa kommer SSU med 1,8 miljoner kronor. SDU anses inte hålla det etiska måttet och Ung vänster anses inte kunna hålla i pengarna och de organisationerna beviljades inga bidrag för 2016.
 
bidrag till politiska ungdomsorganisationer 2017, kronor
Muf  2 368 900
SSU 1 793 648
Unga örnar 1 644 529
Grön ungdom 1 482 382
KDU 1 398 390
Cuf 1 231 726
Luf 1 232 838
Unga Feminister 1 183 031   
Fria Moderata Studentförbundet 1 160 286