Affären innebär att Schwartz införlivas i MSL.
I Sverige kommer de elva konsulterna på Schwartz att flytta in till MSL på Sveavägen i Stockholm mot slutet av oktober.
– Alla kommer att vara kvar, säger Jan Lindow, Nordenchef för MSL.
Kristina Ebenius, vd för Europa på Schwartz Communications, blir chef för JKL och MSL hälsoerbjudande i Norden. Dessutom kommer hon att ingå i den europeiska ledningsgruppen för MSL.
Affären innebär att MSL ökar personalstyrkan till 35 personer. Byråintäkten kommer att ligga på runt 40 miljoner kronor under 2012
Globalt blir MSL 3 000 medarbetare starkt efter affären.
– Vi tror att vi nu är världens fjärde största byrå. Men det viktigaste är inte siffrorna, utan att vi tillförs nya tankar, idéer och kompetenser